B, C ve D Şalterlerde Açma Eğrileri

Sıradaki içerik:

B, C ve D Şalterlerde Açma Eğrileri

e
sv

Temel Elektrik ve Elektronik Semboller

1357 okunma — 23 Ağustos 2021 20:37

Direnç

Direnç (NEMA ve IEC Sistemi)

Direnç, akımı azaltmak, voltajı bölmek ve diğer aktif bileşenleri kutuplamak için kullanılır. Pasif bir bileşendir ve akıma karşı zorluk gösterir.

Bobin

indüktör Sembolü

İndüktör(bobin), enerjiyi mıknatıs alanı içine depolayan pasif elektrik bileşenidir. Yapısı temel olarak, bir çekirdeğin etrafına yalıtılmış bobin telin sarılması ile oluşur. Frekans ile artan endüktif reaktansa sahip olduklarından dolayı doğru akım için kısa bir tel görevi görür. Frekans filtrelerinde, bobinlerde, trafo ve motorlarda vb. kullanılırlar.

Kondansatör

Kapasitör Sembolü

Kondansatör, enerjiyi elektrik alanı şeklinde depolar. Aralarında dielektrik olan metal plakalardan yapılmıştır. Kapasitif reaktansı frekansla azalır, bu nedenle DC’yi bloke ederken yüksek frekans sinyali için kısa devre görevi görür. Hemen hemen her elektronik bileşende mutlaka vardır. Kondansatörlerin, dalga yumuşatma, gürültü filtreleme vb. uygulamalarda kullanılır.

Switch

Anahtar Sembolü

Anahtar, devreyi kapalı veya açık konuma getirmek için kullanılır. Bir devredeki akım akışını durdurmak veya iletimini başlatmak için fiziksel temas yeterli olur.

Erkek Fiş

Erkek Fiş Sembolü

Elektrik devresini güvenli şekilde tamamlayıp ürünleri çalıştırmak için gerekli olan aparattır. Bir soket ucunda 2, 3 veya daha fazla uç olarak bulunabilir.

Dişi Fiş

Dişi Fiş Sembolü

Erkek fişin güvenli şekilde olması için genelde sabit olarak kullanılan diğer tamamlayıcı bölümüdür.

Sigorta

sigorta sembolü

Sigorta, aşırı akıma karşı koruma sağlar. Aşırı akımın ürettiği ısı nedeniyle eriyen tel, akımın iletilmemesini sağlar.

Elektrik Hattı

Elektrik güç hattı sembolü

Bu sembol, bir devre şemasında kablolar, teller vb. gibi bir elektrik iletkenini temsil eder.

Graund

Elektriksel Zemin Sembolü

Graudn, elektrik devresinde gerilimleri ölçüsüdür ve akımlar için dönüş yolu olduğu gibi ortak bir referans noktasını da temsil eder.

Diyot

diyot sembolü

Diyot, yarı iletkenden oluşan aktif elektronik bileşendir. PN bağlantısı oluşturan N tipi ve P tipi yarı iletken malzemeden yapılmıştır. Diyot, akımın yalnızca bir yönde akmasına izin verir. Esas olarak düzeltmek için kullanılırlar.

DIAC

DIAC Sembolü

 DIAC, hem ileri hem de geri kutuplarda açılabilen tam dalga veya çift yönlü bir yarı iletken anahtardır.

Tristör

tristör sembolü

Tristör de bir anahtarlama elemanıdır. Bu anahtarlama elemanı da silikon yarı iletken malzemeden üretiliyor. Tristör, N ve P bölgelerinden oluşan 4 farklı katmandan oluşur. Tristörün neden kullanıldığını anlamak için normal bir transistörün(BJT) çalışmasına bakalım.

Triyak

TRİYAK Sembolü

TRIAC adı, Alternatif Akım için Triyot’tan oluşur. akım akışını her iki yönde de iletebilen ve kontrol edebilen SCR’nin değiştirilmiş bir versiyonudur. Kapı girişi, her yönde iletimi tetiklemek için kullanılır. Yüksek AC akım ve voltajlarını değiştirebilir. Dimmer uygulamalarında ve motor hız kontrolünde vb. kullanılırlar.

IC (Entegre Devre)

IC Sembolü

Belirli bir görevi yerine getirmek ve boyutu küçültmek için birden fazla mikro elektrik bileşeninin üretildiği yarı iletken malzemeden oluşan küçük bir çiptir.

Amplifikatör

Amplifikatör Sembolü

Amplifikatör, bir sinyalin genliğini yükseltmek için kullanılan elektronik cihazdır. Amplifikatör için genel bir semboldür. Voltaj yükselticisi, akım yükselticisi, güç yükselticisi, radyo frekansı yükselticisi vb. gibi yükseltebileceği elektrik miktarına bağlı olarak farklı amplifikatör türleri vardır.

Transistör

Transistör Sembolü

Yarı iletken malzemeden yapılmış üç terminalli bir cihazdır. Zayıf sinyallerin anahtarlanması veya yükseltilmesi için kullanılır. Bu sembol, akım kontrollü akım cihazı olan bir BJT’yi (iki kutuplu bağlantı transistörü) temsil eder.

Vakum Tüpü

Vakum Tüpü Sembolü

Vakum tüpü veya elektron tüpü, vakumlu ve iki elektrotlu sızdırmaz tüptür. Elektrotlar arasında tıpkı bir diyot gibi akım akışını kontrol eden bir ısıtma elemanı bulunmaktadır.

VE Kapısı

AND Kapısı (ANSI, IEC & NEMA sistemi)

Lojik kapı olarak ifade edilir. VE kapısının bir çıkış, iki veya daha fazla giriş hattı vardır.

VEYA Kapı

VEYA Kapısı (ANSI, IEC & NEMA sistemi)

VE kapısının bir çıkış, iki veya daha fazla giriş hattı vardır.

NAND Kapısı

NAND Kapısı Sembolü

NAND Kapısı tersi VE kapısı veya “DEĞİL VE” kapısı. Çıkışı, herhangi bir girişte “DÜŞÜK” mantığı için “Yüksek” mantığıdır ve tüm girişler “YÜKSEK” mantığı olduğunda “DÜŞÜK” mantığıdır.

NOR Kapısı

NOR Kapı Sembolü

NOR kapısı, OR kapısının veya “NOT ve OR” kapısının negatif veya tersidir. Tüm girişler mantık “DÜŞÜK” olduğunda çıkışı “YÜKSEK” mantıktır ve herhangi bir girişte “Yüksek” mantık için “DÜŞÜK” mantıktır.

NOT Gate

Kapı Sembolü DEĞİL

Değil kapı aynı zamanda mantık invertör olarak bilinen, tek bir giriş tek bir çıkış lojik kapısıdır. Giriş mantığını tersine çevirir.

7 Segment Ekran

7 Segment Ekran Sembolü

Yedi segmentli ekran, belirli bir düzende 7 LED’den yapılmıştır. Ondalık sayıları ve İngilizce alfabeleri görüntülemek için kullanılır. Ancak çok sayıda karakter görüntülemek için tasarlanabilir

Ampermetre

Ampermetre Sembolü

Ampermetre, bir güç hattındaki akım akışını ölçmek için kullanılan bir ölçüm aletidir. Akımın ölçülmesi gereken hatta seri olarak bağlanır.

Voltmetre

Voltmetre Sembolü

Voltmetre veya voltaj ölçer, devre üzerinde iki nokta arasındaki voltajı ölçmek için kullanılır. Her zaman ölçüm noktalarına paralel olarak bağlanır.

Ohmmetre

Ohmmetre Sembolü

OHM metre, herhangi bir bileşenin direncini ölçmek için kullanılan bir ölçüm cihazıdır. Ohmmetre, bir kablodaki bağlantıyı kontrol etmek için kullanılabilir.

Frekans ölçer

Frekans Ölçer sembolü

Güç hattındaki alternatif akımın frekansı gibi periyodik bir sinyalin frekansını ölçmek kullanılır.

Wattmetre

Wattmetre Sembolü

Güç hattına sağlanan elektrik gücünü ölçmek için wattmetre kullanılır. Elektrik gücünün birimi watt’tır,

Elektrikli Saat

Elektrikli saat sembolü

Bu sembol, bir elektrik devre şemasında elektrikle çalışan bir saati temsil eder.

Elektrik Sayacı

Elektrik Sayaç Sembolü

Elektrik enerjisinin ölçümünü yapar. tek fazlı ve 3 fazlı olarak iki ana grupta inceleyebiliriz.

Kayıt Aleti

Kayıt Aleti Sembolü

Bu, belirli bir miktar sesi veya görüntüyü kaydetmek için kullanılan kayıt veya ölçüm aracıdır ve yıldız işareti, o miktarın sembolü ile değiştirilir.

Anten

Anten Sembolü

Anten, elektrik sinyalini radyo frekansına dönüştüren ve bunun tersini yapan bir elektrik dönüştürücüsüdür. Antenler sinyal iletebilir ve alabilir.

Hoparlör

Hoparlör Sembolü

Hoparlör, elektrik sinyalini dinleyiciler (dalgalar) tarafından duyulabilecek bir ses sinyaline dönüştüren bir elektrik dönüştürücüdür.

Mikrofon

mikrofon sembolü

Mikrofon, ses sinyalini herhangi bir elektrik devresi tarafından işlenebilen bir elektrik sinyaline dönüştüren dönüştürücüdür.

Ampul

Ampul Sembolü

Ampul, elektrik enerjisini ışık enerjisine dönüştürmek için kullanılan elektrikli bir cihazdır.

Doğru Akım

Doğru Akım Sembolü

Doğru akım, yönünü değiştirmeyen elektrik yükü akışlarıdır. Tek yönde akan tek yönlüdür. Bir pil veya güneş pili, ana doğru akım kaynağıdır.

Alternatif akım

Alternatif Akım Sembolü

Alternatif akım, yönünü periyodik olarak değiştiren elektrik yükünün akışıdır. AC akımı, uzun mesafelerde güç iletiminde kullanılır.

Pozitif Polarite

Pozitif Polarite Sembolü

Bir elektrik devre şemasındaki artı işareti, potansiyelin pozitif terminalini gösterir. Pozitif terminal, negatif (referans) terminalden daha yüksek potansiyeldedir.

Negatif Polarite

Negatif Polarite Sembolü

Eksi işareti, potansiyelin pozitif terminale kıyasla nispeten düşük olduğu bir potansiyelin negatif terminalini temsil eder. Pillerin hem pozitif hem de negatif terminali vardır.

Piezoelektrik Kristal

Piezoelektrik kristal Sembol

Piezoelektrik kristal, osilatör devresine bağlandığında saat sinyali olarak bilinen elektrik darbeleri üreten bileşendir.

Röle

Röle Sembolü

Röleler elektronik ve elektrikli cihazların içerisinde bulunan, AC ve DC çeşitleri vardır. Röleler küçük akım değerleri ile büyük akımları kontrol etmeye yarayan mekanik parçalardır.

Trafo

Trafo Sembolü

Transformatör ya da kısa adıyla trafo iki veya daha fazla elektrik devresini elektromanyetik indüksiyonla birbirine bağlayan bir elektrik aletidir. 

Elektrik Motoru

Elektrik Motoru Sembolü

Bu, herhangi bir elektrik şeması tasarımında elektrik motoru için kullanılan genel bir semboldür. Motor, elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren bir elektrik makinesidir. Jeneratörün tam tersi olarak düşünebiliriz.

Jeneratör

Jeneratör Sembolü

Jeneratör, mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren elektrik makinesidir. Bu sembol, genel bir jeneratörü temsil eder. Farklı sembollere sahip farklı jeneratör türleri vardır.

Pil

Pil Sembolü

Piller ihtiyacımız olan enerjiyi kimyasal olarak depolayan ürünlerdir. Taşınabilir oldukları için kullanım alanları çoktur. Yukarıdaki sembol ile ifade edilirler.

  • Site İçi Yorumlar

En az 10 karakter gerekli