Elektrik Nasıl Çalışır?

Sıradaki içerik:

Elektrik Nasıl Çalışır?

e
sv

Pilin Çalışma Prensibi

25 Nisan 2021 11:22

Pilin çalışma prensibi anlatmadan önce Pil nedir? sorusuna cevap verelim. Pilleri, ihtiyacımız olduğunda enerji kimyasal olarak depolamak için kullanılırız. Pilleri, evimizde kumandalarda, saatlerde el feneri gibi küçük elektrikli cihazlara güç sağlamak için kullanırız. Gelişen teknoloji sayesinde elektrikli araçlarda da kullanılmaktadır. Enerji kimyasal enerji olarak depolar ve ihtiyacımız olduğunda bu enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürür. 

Pil Çeşitleri Nelerdir?

Peki pilin içerisinde ne var? Klasik bir 1.5 Voltluk alkalin pil yukarıda görüldüğü gibi üreticilere göre değişik renklerde üretilir. Bu renkli ambalajlar pili yalıtıyor ve bizlere önemli bilgiler veriyor; pozitif, negatif, kutbu, voltaj ve kapasite gibi bilgiler burada yazmaktadır. Pilin dışını inceledikten sonra birazda, pilin içinde neler oluyor bunlara bakalım.

Pil Nedir? Pil Hakkında Bilgi | ELEKTRİK REHBERİNİZ
pil pozifi ucu

Pilin Kimyasal Reaksiyonu ve Çalışma Prensibi

Pil, elektrolitin metallerle oksidasyon; (metal ile oksijenin tepkimeye girmesi); ve indirgeme; (Nötr haldeki bir atom indirgendiğinde (−) negatif bir iyon oluşturur. ) reaksiyonu üzerinde çalışır. Elektrot adı verilen iki farklı metalik madde, seyreltilmiş bir elektrolit çözelti içine koyulur. Oksidasyon ve indirgeme reaksiyonu gerçekleşir. Oksidasyon reaksiyonunun sonucu olarak, elektrot katot adı verilen negatif yüklerle yüklenir ve indirgeme reaksiyonu sonucu anot adı verilen elektrot ise pozitif olarak yüklenir. Pilin negatif kısmını katot pozitif kısmını ise anot oluşturur.

Pilin çalışma prensibini doğru bir şekilde anlamak için bazı temel elektrolitler ve elektron çekimini anlamalıyız. İki farklı metal bir elektrolite daldırıldığında, bu metaller arasında potansiyel bir fark oluşur.

Alessandro Volta ilk pil hücresini geliştirdi ve bu voltaik hücre ismini koydu. Bu tür basit bir hücre çok kolay bir şekilde oluşturabiliriz. Bir kap içerisine elektrolit olarak seyreltilmiş sülfürik asit ile doldur ve çözeltiye çinko ve bakır çubuk koyulur. Potansiyel farkı görmek için ikisini bir alıcıya paralel olarak bağladığımızda kapalı devreyi oluştururuz. Akım, harici yük üzerinden akmaya başlayacaktır.

voltaik hücre
Basit pil


Seyreltilmiş bir sülfürik asit içindeki çinko, aşağıdaki gibi elektronları bırakır: Bu Zn + + iyonları elektrolite geçer ve her Zn + + iyonlar çubuğa iki elektron bırakır. Yukarıdaki oksidasyon reaksiyonunun sonucu, çinko elektrot negatif yükü bırakarak katot görevi görür ve Zn + + iyonlarının konsantrasyonu artar.

Elektrolitin özelliğine göre, seyreltilmiş sülfürik asit ve su, aşağıda verildiği gibi, pozitif hidronyum iyonları ve negatif sülfat iyonları olarak zaten ayrışmıştır. Katoda yakın Zn + + iyonlarının yüksek konsantrasyonu nedeniyle, H 3 O + iyonları bakıra doğru iter.

Anotta şu reaksiyon gerçekleşir; Bakır elektrotta meydana gelen indirgeme reaksiyonu sonucunda bakır çubuk pozitif yüklenerek anottu oluşturur.

Daniell Hücresi

Daniell Hücresi

Daniell hücre bakır sülfat solüsyonu içeren bir bakır kap oluşur. Bakır kabın kendisi pozitif elektrot görevi görür. Seyreltilmiş sülfürik asit içeren gözenekli bir kap bakır kaba yerleştirilir. Sülfürik asidin içine batırılmış birleştirilmiş bir çinko çubuk, negatif elektrot görevi görür. Gözenekli kaptaki seyreltilmiş sülfürik asit çinko ile reaksiyona girerek hidrojeni açığa çıkar. Reaksiyon aşağıdaki gibi gerçekleşir: ZnSO oluşumu 4 gözenekli pota ZnSO kristalleri kadar hücrenin çalışma etkilemez 4 yatırılır. Hidrojen gazı, gözenekli potadan geçer ve CuSO 4 çözeltisi ile aşağıdaki şekilde reaksiyona girer; Buşekilde oluşan bakır, bakır kapta birikir.

Benzer konular

Piller ve Kondansatörler Arasındaki Farklar Nelerdir?

Pil Şarj Süresi ve Akımı Nasıl Hesaplanır?

Pil Çeşitleri Nelerdir?

  • Site İçi Yorumlar

En az 10 karakter gerekli