e
sv

Diyot Sağlamlık Testi Nasıl Yapılır?

283 okunma — 04 Aralık 2022 17:04
avatar

Eray Kösebalaban

 • e

  Mutlu

 • e

  Eğlenmiş

 • e

  Şaşırmış

 • e

  Kızgın

 • e

  Üzgün

Diyot, elektrik akımının yalnızca bir yönde geçişine izin veren, yarı iletken maddelerden yapılmış iki uçlu devre elemanıdır. Diyot, akımın bir yönde kolayca akmasına izin verir ancak akımın ters yönde akmasını ciddi bir şekilde kısıtlar. Bir yöndeki dirençleri ihmal edilebilecek kadar küçük, öbür yöndeki dirençleri ise çok büyük olan elemanlardır. Direncin küçük olduğu yöne ‘iletim yönü’, direncin büyük olduğu yöne ise ‘tıkama yönü’ denir.

Diyotun anot ve katot olmak üzere iki kutbu bulunur. Anot kutbuna pozitif uç (+) , katot kutbuna ise negatif uç (-) denir. Pozitif ve negatif kutup olarak da isimlendirilir. Diyotlar, akımı üzerlerinde yalnızca anottan katoda doğru iletirler. Diyotun iletime geçmesi için Anot ucuna pozitif gerilim uygulanması gerekir. Aksi takdirde diyot iletime geçmez ve elektrik akımının geçişine izin vermez.

Diyot Sembolü ve Kutupları

Diyotun sağlamlığı bir multimetre yardımıyla test edilebilir. Diyotu test etmenin en iyi yöntemi, düz bias durumunda diyot genelindeki gerilim düşümünü ölçmektir. Düz bias diyot, kapalı anahtar gibi davranarak akımın geçmesine izin verir.

 • Analog Multimetre ile Diyot Testi:

-Öncelikle multimetre direnç kademesine alınır.

-Multimetrenin kırmızı probu cihazın + ucuna, siyah probu ise – ucuna bağlanır.

-Kırmızı prob diyotun anot ucuna, siyah prob ise katot ucuna değdirilir.

-Eğer multimetre düşük direnç değeri gösteriyorsa diyot sağlamdır.

-Sonrasında Multimetrenin problarının yerleri değiştirilir. Yani kırmızı uç diyotun katot ucuna, siyah prob anot ucuna bağlanır.

-Multimetre yüksek direnç değeri gösteriyorsa diyot yine sağlamdır. Bunun nedeni diyot iletim halindeyken yani doğru beslemedeyken direnci çok küçük, iletim halinde değilken yani ters beslemedeyken direnci çok yüksektir.

-Eğer bu iki sonuç dışında bir değer görünüyorsa veya hiçbir değer görünmüyorsa diyot arızalıdır.

 • Dijital Multimetre ile Diyot Testi:

Dijital Multimetre  kullanılarak diyot testi iki şekilde gerçekleştirilebilir çünkü dijital multimetrede diyotu kontrol etmek için iki mod mevcuttur. Bu modlar Diyot test modu ve  Ohmmetre (Direnç) modudur.

Diyot test modu diyotun özelliklerine dayandığından diyotu test etmenin en iyi yoludur. Bu yöntemde, diyot ileri polarmaya alınır ve diyot üzerindeki voltaj düşüşü bir Multimetre kullanılarak ölçülür . Normal çalışan bir diyot, akımın ileri yönde akmasına izin verir ve voltaj düşüşüne sahip olmalıdır.

Diyotun Direnç Modu Testinde, diyotun hem ileri hem de geri ön gerilim dirençleri ölçülür. İyi bir diyot için, ileri ön gerilim direnci birkaç yüz Ohm ila birkaç Kiloohm arasında olmalıdır ve ters ön gerilim direnci çok yüksek olmalıdır (genellikle bir multimetrede OL (açık döngü) olarak gösterilir).

Diyot Test Modu

-Bu test modunda öncelikle multimetre diyot kademesine alınır. Sonrasında siyah prob COM ucuna, kırmızı prob ise V ucuna takılır.

-Kırmızı prob diyotun anot ucuna, siyah prob ise katot ucuna değdirilir. Bu bağlantı diyotun ileri yönlü olduğunu gösterir.

-Sonrasında ekranda okunan değer kaydedilir. Eğer okunan değer 0,6V ile 0.7V arasında ise (silikon diyot için) diyot sağlamdır. Germanyum diyotlar için ise bu değer 0.25 ile 0,3 arasındadır.

-Bu işlemden sonra ölçüm cihazının probları ters çevrilir. Yani kırmızı prob diyotun katot ucuna, siyah prob ise anotuna değdirilir. Bu diyotun ters yönlü olduğunu gösterir. Eğer diyot sağlamsa ekranda OL veya 1 değeri okunmalıdır.

-Eğer ekranda bu değerlerden başka değerler görüntüleniyorsa diyot arızalıdır.

Ohmmetre (Direnç) Modu:

-Bu test modunda öncelikle multimetre direnç kademesine alınır. İlk başta ölçüm kademesini en küçük değerdeki direnç değerine ayarlamak daha uygundur.

-Sonrasında siyah prob multimetrenin COM ucuna, kırmızı prob V ucuna takılır.

-Kırmızı probu diyotun anot ucuna, siyah probu ise katot ucuna değdirilir. Bu bağlantı diyotun ileri yönlü olduğunu gösterir ve bu durumdayken direnci çok küçüktür. Bu yüzden diyot sağlamsa ekranda 0 veya çok küçük bir direnç değeri okunmalıdır.

-Eğer ekranda orta derecede bir direnç değeri görüntüleniyorsa (10-20 ohm) direnç arızalıdır.

-Multimetrenin problarını değiştirdiğimizde yani diyotu ters kutupladığımızda ekranda OL veya çok yüksek bir direnç değeri görüntüleniyorsa diyot sağlamdır. Çünkü diyotun ters yönde direnci çok yüksektir. Bu durumdayken çok düşük direnç değeri okunuyorsa diyot arızalıdır.

 • Site İçi Yorumlar

En az 10 karakter gerekli