Elektrik Akımının İnsan Vücuduna Etkileri

Sıradaki içerik:

Elektrik Akımının İnsan Vücuduna Etkileri

e
sv

Buchholz Rölesi Nedir?

1194 okunma — 03 Ekim 2020 17:23

Güç trafolarında meydana gelen iç arızalar sonucu ısınan yağın genleşmesi ve ortaya çıkan gazın etkisiyle çalışarak koruma yapan rölelere buchholz rölesi denir.

Buchholz Rölesi Yapısı

Buchholz rölesi trafo kazanıyla genleşme kabı arasına monte edilir. Bu montaj sırasında ek yönünün kaba doğru olmasına dikkat edilir. Rölede açma ve alarm için iki adet bağımsız kontak vardır. Bunlar, 5 A, 250 V AC veya 0.2 A, 250 V DC’ dir. Normal işletme şartlarında trafo tankı ve buchholz elemanı tamamen yağla doludur. Buchholz rölesi içindeki alt ve üst kontaklar açıktır. Üst kontak kapandığında alarm, alt kontak kapandığında ise açma yaptıracak şekilde elektriksel bağlantılar yapılır.

Buchholz Rölesinden Arıza Hakkında Bilgi Edinmek

Buchholz rölesinin çalışmasından sonra rölenin üst kısmında toplanan gazın incelenmesi hâlinde, arızanın oluşumu hakkında bilgi edinmek mümkündür. Bu amaca yönelik olarak buchholz rölesinin üst kısmı cam kap içine alınır veya bu kısma, gözetleme penceresi yerleştirilir. Söz konusu cam kap veya gözetleme penceresinden, oluşan gazın miktarı ve renginin belirlenmesi sonucu, arıza hakkında belirli bir bilgiye sahip olunabilir. Toplanan gazın miktarı, arızanın önemi hakkında bilgi verir

Toplanan gazın rengi, aşağıda belirtilen hususların öğrenilmesini sağlar.

• Beyaz renkli gaz, kâğıt izolasyonun yandığını,

• Siyah veya gri renkli gaz, izolasyon yağının yandığını,

• Sarı renkli gaz, ağaç kısımların hasara uğradığını,

• Renksiz olan gaz ise, hava olduğunu belirtir.

Ayrıca buchholz rölesinin çalışma sebebinin yorumunu yapabilmek için toplanan gazın yanıcılığının belirlenmesi gerekir. Rölenin üstündeki gaz boşaltma musluğu açılır ve musluktan çıkan gaza kibrit alevi yaklaştırılarak yanıcı olup olmadığı kontrol edilir.

Gazın yanıcı olması, transformatörde iç arızanın oluştuğunu ifade eder. Bu durumda güç transformatörü, gerekli test ve bakım yapılmadan servise alınmamalıdır. Gaz yanıcı değilse musluktan çıkan gaz havadır ve boşaldıktan sonra ilgililerin izniyle transformatör servise alınabilir. İşletme şartlarında yapılan deneyde yağ ile dolu bir trafo tankına ark uygulandığında rölenin 50-100 milisaniye içinde çalıştığı görülmüştür.

Buchholz Rölesi Çalışma Prensibi

Buchholz rölesi içinde hareketli iki şamandıra vardır. Üstteki küçük arızalarda, alttaki ise büyük arızalarda çalışır. Arıza sırasında yukarı çıkan gaz kabarcıkları şamandıraları hareket ettirir. Şamandıraların içinde bulunan cıva, devreyi kapatarak açma ve alarm sistemlerinin çalışmasını sağlar. Böylece arızanın oluşturacağı zarar önlenmiş olur.

Buchholz Rölesinin Kullanıldığı Yerler

Transformatörün içindeki elektriksel ekipmanlarda oluşabilecek bir arızada, transformatörü korumak amacıyla kullanılmaktadır. Basit ve emniyetli olması nedeniyle güç farkı gözetmeksizin bütün trafolarda kullanılır.

  • Site İçi Yorumlar

En az 10 karakter gerekli