e
sv

Pillerin Seri ve Paralel Bağlanması

334 okunma — 04 Aralık 2022 17:07
avatar

Eray Kösebalaban

 • e

  Mutlu

 • e

  Eğlenmiş

 • e

  Şaşırmış

 • e

  Kızgın

 • e

  Üzgün

Elektrik devrelerinde bazen bir pil (üreteç), alıcıyı tek başına çalıştıramaz. Alıcı için gerekli akım ve gerilimi sağlayamayabilir. Bu durumda devrede birden fazla pil kullanmak gerekebilir.

Bir elektrik devresinde kaç pil kullanılacağı ve pillerin nasıl bağlanacağı ihtiyaca göre belirlenir. Aynen dirençlerin bağlanması gibi birden fazla pil kullanıldığında devreye seri veya paralel olarak bağlanır.

 • Pillerin Seri Bağlanması

Pilleri seri bağlamak, bir pilin + ucunu (pozitif kutbu) ikinci pilin – ucuna (negatif kutbu) denk gelecek şekilde yerleştirmektir. Pilleri seri bağlamanın amacı iki pilin potansiyel farklarını birleştirerek daha büyük bir gerilim elde etmektir. Yani seri bağlı pillerin gerilimleri toplanır.

 Örneğin şekilde görüldüğü gibi elimizde 3 adet 3.7V 2200 mAh lityum iyon pil varsa ve biz bunları seri bağlarsak 11.1V 2200 mAh değerinde bir gerilim kaynağı elde ederiz. Görüldüğü üzere elde edilen yeni kaynakta gerilim artarken akım sabit kalmaktadır.

Eğer birinci pilin + ucu, diğer pilin + ucuna denk gelecek şekilde bağlanırsa piller ters bir şekilde seri bağlanır. Ters şekilde seri bağlı pillerin gerilimleri birbirini götürür. Bu yüzden kaynak gerilimi 0 olur. Yani pil kullanılmamış gibi olur.

Ters Seri Bağlantı

Seri bağlı pillerin tükenme süresi tek bir pilin tükenme süresine eşittir. Yani bir pil devrede kullanıldığında 1 saatte bitiyorsa, seri bağlı dört pil de aynı devrede 1 saatte biter.

 • Pillerin Paralel Bağlanması:

Pilleri paralel bağlamak için birinci pilin + ucu ile ikinci pilin + ucu, birinci pilin – ucu ile ikinci pilin – ucu birleştirilmelidir. Pilleri paralel bağlamanın amacı, bir pilin devreye sağlayacağı potansiyel farkın devreye daha uzun süre sağlanmasıdır. Yani devreden geçen akımın daha uzun süre aynı şekilde devam etmesini sağlamaktır. Bu durumda devrenin akım sağlama kapasitesi arttırılır. Devrede bir pil 1  saatte bitiyorsa, paralel bağlı iki pil 2 saatte biter.

Örneğin elimizde 2 tane 4.2V 2200 mAh lityum iyon pil varsa, biz bunları paralel bağlarsak toplamda 4.2V 4400 mAh değerinde yeni bir gerilim kaynağı elde etmiş oluruz.

 • Pillerin Karışık (Seri ve Paralel birlikte) Olarak Bağlanması:

Hem gerilimin hem de akımın artırılması istendiği durumda piller seri ve paralel gruplar halinde bağlanır. Pratikte nadiren uygulamaları görülmektedir. Çünkü bu yöntemde pillerdeki bir miktar enerji pillerin iç direnci üzerinde tüketilir. Bu sebeple bu bağlantı şekli pek kullanılmaz.

Yukarıdaki şekilde 4 adet 3.6V 3400 mAh piller seri ve paralel karışık bağlanmıştır. Bu durumda elde edilen yeni gerilim kaynağı 7.2V 6800 mAh değerindedir.

 • Site İçi Yorumlar

En az 10 karakter gerekli