Kapasitör Şarj ve Deşarj Süresi

Sıradaki içerik:

Kapasitör Şarj ve Deşarj Süresi

e
sv

Fiber Optik Kablonun Bakır Kabloya Göre Avantajları

15 Haziran 2021 10:50

Fiber optik kablolar genellikle bakır kabloyla karıştırılır, fiber optik kablo Şekil:1’de gösterildiği gibi hemen hemen her yönden üstündür.Fiber optik ve geleneksel bakır kablo kampanyasıŞekil: 1 Optik Kablo ve Koaksiyel(anten kablosu

1. Daha yüksek bant genişliği

Fiber optik kablo daha büyük bant genişliği sağlar.  WDM (Wavelength-division multiplexing) teknolojisi, sayesinde tek iplikli fiber kablonun bant genişliğini artırmak için kullanılan bir teknolojidir.

Dalga Boyu Bölmeli Çoğullama (WDM) nedir?

 Hepimizin bildiği gibi, beyaz bir ışık prizmanın yüzeyine çarptığında çeşitli renkli ışınlarına ayrılır, bu Şekil 2A’da olduğu gibi. Benzer şekilde, prizmanın ters yönde kullanılması durumunda da bir vice vera elde edilebilir. Aynı fenomeni kullanan WDM teknolojisi, tek bir optik fiber üzerinden aynı anda birden fazla sinyal gönderebilir. Verici tarafında farklı dalga boylarına sahip tüm sinyaller bir multiplexer ile birleştirilirken, alıcı tarafında tüm sinyaller demultiplexer yardımı ile ayrıştırılır, bu Şekil:3B’de gösterilmektedir.bir prizmaŞekil:2A Bir prizma beyaz ışığı çeşitli renklere yayardalga boyuŞekil:3B Verici tarafında farklı sinyaller çoğullanırken
alıcı tarafında tüm sinyaller çoğullanır

2. Elektromanyetik Parazit Oluşturmaz

Bakır kablodaki elektron akışı, kablonun dışında bile elektromanyetik alan oluşturur. Öte yandan optik kablodan geçen ışık her zaman fiberin içinde kalır ve bu nedenle harici bir sinyalle etkileşim şansı yoktur (Şekil:4).optik fiber kabloŞekil: 4 Optik kablodan geçen ışık her zaman fiberin içinde kalır.

3. Daha Güvenli

Fiber optik kablo ile ilgili bir başka ilginç özellik de, yandan giren ışık sinyallerinin kablo boyunca hareket etme şansının minimum olmasıdır. Böylece fiber optik kablolar yüksek veri güvenliği sağlar (Şekil:5).Optik fiber güvenlidirŞekil: 5 Fiber optik kablolar yüksek veri güvenliği sağlar.

kaynak:https://www.learnengineering.org/index.html

  • Site İçi Yorumlar

En az 10 karakter gerekli