Akıllı Kilit Sistemi

Sıradaki içerik:

Akıllı Kilit Sistemi

e
sv

Elektrik Faturam Beklediğimden Yüksek Geldi Ne Yapmalıyım Nereye Başvurmalıyım?

07 Mart 2020 15:47

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), tüketicilerin, kullandıkları elektriğin dağıtım şirketlerince doğru fatura edilip edilmediğini kontrol etmelerini sağlamak üzere Fatura Hesaplama Modülü (http://www.epdk.org.tr/TR/Tuketici/Elektrik/FaturaHesaplama) hazırlamıştır. Tüketiciler EPDK’nın web sayfasında yer alan sorgulama modülüne faturalarında yer alan bilgileri girerek ödemeleri gereken bedeli sorgulayabilirler. Faturanın yüksek olduğunu düşünülüyorsa tedarik şirketine itiraz edilmelidir.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/12/2019 tarihli toplantısında;

  1. Dağıtım şirketleri tarafından dağıtım sistemi kullanıcılarına ve görevli tedarik şirketleri tarafından serbest olmayan tüketiciler ile serbest tüketici olmasına rağmen tedarikçisini seçmeyen ve 20/1/2018 tarihli ve 30307 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında tanımlanan düşük tüketimli tüketicilere 1/1/2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Ek-1 ve Ek-2’de yer alan tarife tablolarının onaylanmasına,
  2. 1/1/2020 tarihinden itibaren uygulanacak tarifelere ilişkin hesaplamalarda 30/12/2015 tarihli ve 29578 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Perakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ’iıı 17 nci maddesinde yer alan k, ve k2 katsayılarının Temmuz-Eylül 2019 dönemi omega-4 düzeltme bileşeni hesaplamalarında uygulanmamasına,karar verilmiştir.
  • Site İçi Yorumlar

En az 10 karakter gerekli