Priz (Fiş) Dönüştürücüler

Sıradaki içerik:

Priz (Fiş) Dönüştürücüler

e
sv

Akım ve Gerilim Arasındaki Fark Nedir?

08 Mart 2020 09:49

Akım ve voltaj iki farklı terim olsalar da birbiri ile ilişkili elektriksel terimlerdir.  Elektrik ve elektronikle uğraşanların bu iki terimi ve arasındaki farkı bilmeleri gerekir.

Bu, iki terimin açıklamasını aşağıda yazacağım.

Akım; Voltajın sebep olduğu iki nokta arasındaki yük akış hızıdır. (elektronlar).

Voltaj; Devredeki akımın akmasına neden olan bir elektrik alanındaki iki nokta arasındaki potansiyel fark kuvvetidir.

Akım Nedir?

Akım, devredeki voltajın neden olduğu bir noktadan geçen yük akış hızıdır.  “I” sembolü ile temsil edilir ve akım birimi amper olup “A” ile gösterilir. Bir coulomb yük bir saniyede bir iletkenin belirli noktada geçen, akım miktarı olarak bilinir. 1 Amper (1A) akım 6.24 × 10 18 elektron olarak ifade edilir.

AC ve DC (Alternatif Akım ve Doğru Akım) olmak üzere iki tip akım vardır.

AC Akımı: AC (Alternatif Akım), zaman içinde yönünü ve büyüklüğünü sürekli olarak değiştirir.

DC Akımı; DC (Doğru Akım), zaman içinde polaritesini veya yönünü değiştirmeyen sabit büyüklüğe sahiptir.

Elektrik Akımı Formülleri

Akım için temel elektrik formülleri aşağıda verilmiştir.

I = Q / t … (Amper cinsinden)

Nerede:

 • I = Amper cinsinden akım
 • Q = Coulomb’larda Ş
 • t = saniye cinsinden süre

DC Devrelerde Akım

 • I = V / R  
 • I = P / V
 • I = √P / R

1 Fazlı AC Devrelerde Akım

 • I = P / (V x Cosθ)
 • I = (V / Z)

3 Fazlı AC Devrelerde Akım

 • I = P / √3 x V x Cosθ
 • I = Amper cinsinden akım (A)
 • V = Volt olarak Voltaj (V)
 • P = Watt cinsinden güç (W)
 • R = Ohm cinsinden direnç (Ω)
 • Z = Empedans = AC Devrelerin Direnci
 • Cosθ = Güç Faktörü

Volt nedir?

Yükün bir noktadan diğer noktaya taşımak için gereken enerji miktarı Volt olarak bilinir. Diğer bir tanı; volt elektrik alanında iki nokta arasındaki potansiyel fark kuvvetidir. Bu da devrede akımın hareketine neden olur.

Gerilim, elektromotor kuvvetin etkisidir ve V sembolü ile gösterilir. Volt, coulomb yükü başına bir joule enerjiyi iki nokta arasında hareket ettiren potansiyel farka denir.

Bir volt, bir amper akımına eşittir. İki iletken nokta arasında bir watt güç harcar .

İki temel voltaj türü vardır: Alternatif Voltaj ve Doğrudan Voltaj

Alternatif Voltaj: Bir AC voltajı, zaman içinde yönünü ve büyüklüğünü sürekli olarak değiştirir. Alternatörler tarafından alternatif voltajlar üretilebilir.

Doğrudan Voltaj: DC Voltajı, zaman içinde polaritesini değiştirmeyen sabit büyüklüğe sahiptir. Doğrudan voltaj elektrokimyasal hücreler ve piller tarafından üretilebilir .

Gerilim Formülleri

Gerilim için temel formül aşağıda verilmiştir.

V = J / C = W / A … (Volt cinsinden)

Terimler;

 • V = Volt cinsinden voltaj
 • J = Joule cinsinden enerji
 • C = Columbus’ta şarj
 • W = Joule ile yapılan işler
 • A = Amper cinsinden akım

DC Devrelerde Gerilim

 • V = I x R
 • V = P / I
 • V = √ (P x R)

1 Fazlı AC Devrelerde Akım

 • V = P / (I x Cosθ)
 • V = I / Z

3 Fazlı AC Devrelerde Akım

 • L  = √3 V PH  veya V L  = √3 E PH     ( Yıldız Bağlantı )
 • L  = V PH     ( Delta Bağlantı )

Terimler;

 • I = Amper cinsinden akım (A)
 • V = Volt olarak Voltaj (V)
 • L = Hat Gerilimi
 • PH = Faz Gerilimi
 • P = Watt cinsinden güç (W)
 • R = Ohm cinsinden direnç (Ω)
 • Z = Empedans = AC Devrelerin Direnci
 • Cosθ = Güç Faktörü

Akım ve Gerilim Karşılaştırması

ÖzellikleriAkımVoltaj
TanımlarAkım, voltajın neden olduğu iki nokta arasındaki yük akış hızıdır. Veya elektronların akış hızına akım denir.Voltaj, elektrik alanındaki iki nokta arasındaki akımın devrede akmasına neden olan potansiyel farktır.
Sembol ve İfadeAkım “I” ile temsil edilirGerilim “V” ile gösterilir
BirimleriAmper – Amper, Amper veya sadece “A” olarak da bilinir.Volt – Gerilim veya sadece “V” olarak da bilinir.
Birim Ücret1 Coulomb / Saniye = 1 Amper1 Joule / Coulomb = 1 Volt
FormüllerI = Q / tGüncel = Şarj / ZamanV = W / QVoltaj = Yapılan iş / Şarj
Ölçüm cihazlarıAmpermetre (Ampermetre) seri bağlayarak akımın değerini ölçmek için kullanılır.Voltmetre, paralel bağlayarak voltaj değerini ölçmek için kullanılır.
TürleriAlternatif Akım (AC) ve Doğru Akım (DC)Alternatif Gerilim ve Doğru Gerilim. (AC ve DC Gerilim)
Üretilen AlanElektrik Alanı (Elektrostatik)Manyetik alan
Seri Bağlantıda DeğerSeri bağlantıdaki her noktada akım aynıdır yaniI T = I 1 = I 2 = I 3 … = I nSeri devrede gerilim farklı ve katkısı yaniV T = V 1 + V 2 + V 3 … + V n
Paralel Bağlantıda DeğerParalel devrede akım;
T = I 1 + I 2 + I 3 … + I n ifade edilir.
Paralel bağlantıdaki voltaj her noktada aynıdır.
T = V 1 = V 2 = V 3 … = V n
Düşüş ve KayıpPasif devre elemanları nedeniyleEmpedans Nedeniyle ( AC Direnci )
 • Site İçi Yorumlar

En az 10 karakter gerekli